Opleiding en instrumentkeuze

Jeugdige muzikanten die zich hebben aangemeld maken in het eerste half jaar van hun lidmaatschap bij onze vereniging kennis met de beginselen van het zelf musiceren aan de hand van theorielessen. Deze theorielessen worden gedurende 8-10 weken gegeven door leden van onze vereniging. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De theorielessen worden afgesloten met een heus examen. Vervolgens kan er een keuze worden gemaakt voor een specifiek instrument. Voor vervolgopleiding op een blaasinstrument kan er worden gekozen voor een instrument dat deel uitmaakt van de standaardbezetting van een modern harmonieorkest. In overleg met de leerling en zijn/haar ouders zal er worden gekeken op welk instrument met de muziekopleiding kan worden gestart. Leerlingen die kiezen voor slagwerk zullen hun opleiding starten op een drumpad en/of snare-drum (kleine trom).

Muziekonderwijs via Artamuse

Leerlingen die gekozen hebben voor een opleiding op een blaasinstrument zullen worden aangemeld bij muziekschool Artamuse. De opleiding bij Artamuse wordt verzorgd door professionele docenten die gespecialiseerd zijn in het instrument waarop de leerling muziekonderwijs zal gaan volgen. Lessen vinden één keer per week plaats en duren twintig minuten per leerling. De dag en het tijdstip waarop de les plaatsvindt, wordt aan het begin van elk schooljaar onderling afgesproken tussen de betreffende docent en de leerling/ouders. De lessen worden door Artamuse georganiseerd op diverse locaties (onder andere Sittard, Geleen, Buchten en Obbicht). Ook hier bestaat de mogelijkheid om aan het begin van het schooljaar afspraken te maken met de docent over de locatie waar de leerling muziekonderwijs zal gaan volgen.

Naast individueel muziekonderwijs verzorgt Artamuse ook andere evenementen waar de leerlingen, i.o.m. hun docent, aan kunnen deelnemen. Zo wordt er jaarlijks een intern solistenconcours georganiseerd, zijn er spotlightconcerten en bepaalde vormen van samenspel.

Zodra de leerling volgens de docent voldoende gevorderd is kan hij/zij worden ingeschreven voor een officieel muziekexamen. Daar wordt de opgedane kennis getoetst, zowel theorie alsook praktijk, en ontvangt de leerling bij voldoende scores een diploma/muziekgraad met bijbehorende cijferlijst.

Nadere info over Artamuse en alle activiteiten die zij organiseren kunt u vinden op www.artamuse.nl. Uiteraard kunt u ook nadere informatie inwinnen bij onze contactpersoon Artamuse.

Opleiding tot slagwerker

Leerlingen die hebben gekozen om te worden opgeleid tot slagwerker zullen dat doen via een eigen opleiding van Concordia Obbicht. Met Etienne Houben heeft onze vereniging een professionele slagwerkdocent in de eigen geledingen. Al onze slagwerkleerlingen krijgen les van hem. Lessen vinden één keer per week plaats en duren twintig minuten per leerling. Dag en tijdstip waarop de les plaatsvindt, wordt aan het begin van elk schooljaar onderling afgesproken tussen de docent en de leerling/ouders. De lessen voor de slagwerkleerlingen worden verzorgd in onze harmoniezaal.

Zodra de leerling volgens de docent voldoende gevorderd is kan hij/zij worden ingeschreven voor een officieel muziekexamen. Daar wordt de opgedane kennis getoetst, zowel theorie alsook praktijk, en ontvangt de leerling bij voldoende scores een diploma/muziekgraad met bijbehorende cijferlijst. De theorieles en het daarbij behorende examen wordt verzorgd via Artamuse.