Onze jeugd

Eén van de belangrijkste pijlers waar onze vereniging op steunt is de opleiding van jeugdige muzikanten! Immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Het organiseren van de jeugdopleiding, maar zeker ook het enthousiasmeren van de toekomstige muzikanten vergt een gedegen en goed opgebouwde organisatie. Concordia prijst zich gelukkig dat er velen zijn die hier hun steentje aan bijdragen om de jeugdopleiding succesvol te laten zijn en daarmee het voortbestaan van onze mooie vereniging ook voor de toekomst weet te waarborgen.

Een eerste kennismaking

Elk jaar in de maanden februari/maart organiseert Concordia Obbicht een wervingscampagne voor jeugdigen in de leeftijd van 7-8 jaar of ouder (groep 3-4 van de basisschool). Op een leuke, speelse wijze maken de kinderen kennis met verschillende instrumenten en de verschillende onderdelen van onze vereniging. Kinderen die enthousiast zijn en interesse hebben om te starten met onze muziekopleiding kunnen zich aanmelden via het bij de wervingscampagne uitgereikte aanmeldformulier.

Voor nadere informatie inzake het aanmelden van nieuwe jeugdleden kunt u ook contact opnemen met onze jeugdcoördinator (jeugd@concordiaobbicht.nl).